O nás

Firma VodaProgres Bratislava, s.r.o. je zameraná na inžiniersku a projektovú činnosť v investičnej výstavbe. Touto činnosťou sa zaoberá od svojho vzniku v roku 2010.
Hlavnou náplňou v projektovej činnosti sú vodohospodárske, energetické a environmentálne stavby,  technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti sú pôvodným povolaním projektanti, s dlhoročnou odbornou praxou. V súčasnosti sú autorizovaným stavebným inžinierom s rozsahom pre inžinierske stavby – vodohospodárske stavby, pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Ing. Jozef Garan, je zároveň aj odborným garantom pre projektovanie vodohospodárskych stavieb, členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Autorizovaným geodetom a kartografom je Ing. Andrej Gáťa. Komplexným inžinierom pre inžinierske stavby – vodohospodárske stavby v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. je Ing. Arch. Tadeáš Tholt.

Firma úzko spolupracuje s ďalšími autorizovanými stavebnými inžiniermi, ktorí využívajú priestory spoločnosti, ale projektovú činnosť vykonávajú na základe slobodného povolania.

Na konkrétnych zákazkách sa využíva spolupráca aj s ďalšími externými odborníkmi pre danú oblasť. Úzka spolupráca je nadväzovaná s odborníkmi z vysokých škôl, predovšetkým s Chemicko-technologickou fakultou Slovenskej vysokej školy v Bratislave a pri náročnejších zákazkách pri tvorbe posudkov a návrhov.
Firma vykonáva taktiež inžiniersku činnosť pre rôzne druhy stavieb – spracováva prevádzkové poriadky, podieľa sa na spracovávaní dokumentácie pre vypísanie tendrov, zabezpečuje technickú pomoc, atď.