Referencie

Technická pomoc a dodávka sorbentu pre úpravňu vody SANTOVKA – 2010

Zhodnotenie technického stavu a projekt optimalizačných opatrení pre úpravňu vody BIDOVCE - 2010

Návrh, projekt a realizácia úpravne vody POHRONSKÝ BUKOVEC - 2011

Optimalizačné opatrenia v úpravni vody POHRONSKÝ BUKOVEC - Doplnenie dezinfekcie vody UV žiarením - 2012

Projekt a realizácia úpravne vody pre usadlosť STUPAVA- LINDENHOF - 2012

Projekt optimalizácie úpravne vody ZAKAROVCE - 2012

Návrh technológie úpravy vody a projekt úpravne vody PERNECKÝ MLYN - 2013

Návrh modernizácie technologického procesu pre úpravňu vody DAN-CLUB STUPAVA - 2013

Technologický predpis pre prevádzku úpravne vody PERNECKÝ MLYN